Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Zarzadzanie strategiczne jako podstawowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa
1.1. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego
1.2. Projektowanie strategii
1.3. Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa
1.4. Wybór, wdrożenie i kontrola realizacji strategii

Rozdział II.
Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku
2.1. Analiza otoczenia konkurencyjnego
2.1.1. Analiza „pięciu sił” Portera
2.1.2. Mapa grup strategicznych
2.2. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
2.3. Analiza SWOT

Rozdział III.
Ocena stanu badanego przedsiębiorstwa
3.1. Charakterystyka firmy
3.2. Struktura organizacyjna, zatrudnienie i zarządzanie
3.3. Sprzedaż i marketing
3.4. Majątek trwały i sytuacja ekonomiczna

Rozdział IV.
Analiza otoczenia badanego przedsiębiorstwa
4.1. Analiza makrootoczenia
4.2. Analiza rynku
4.3. Analiza konkurencji
4.4. Mocne i słabe strony - podsumowanie

Rozdział V.
Strategia rozwoju badanego przedsiębiorstwa do ... roku
5.1. Analiza SWOT
5.2. Misja i wizja rozwoju
5.3. Cele i strategia do ... roku
5.4. Strategia ogólna
5.5.Strategia funkcjonalna   
5.5.1. Strategia produkcji
5.5.2. Strategia marketingu
5.5.3. Strategia kadrowa
5.5.4. Strategia inwestycyjna   
5.5.5. Strategia finansowa

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel,  rysunków i schematów
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone