Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE
1.1. Przegląd podstawowych definicji związanych ze środowiskiem i ekologią
1.2. Zarys problemów ekologicznych występujących na świecie
1.3. Wyniszczająca działalność człowieka
1.4. Ochrona środowiska przed odpadami
1.4.1. Miejsce odpadów w systemie środowiska
1.4.2. Zasady postępowania z odpadami
1.4.3. Składowanie odpadów
1.4.4. Metody utylizacji odpadów

ROZDZIAŁ II.
GOSPODARKA ODPADAMI - ZARYS PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI
2.1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja odpadów
2.2. Rys historyczny gospodarki odpadami
2.3. Regulacje ustawowe i inne akty prawne w Polsce w zakresie gospodarki odpadami
2.4. Prawodawstwo Unii Europejskiej w gospodarce odpadami

ROZDZIAŁ III.
PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
3.1. Projektowanie proekologicznych opakowań
3.2. Zmniejszenie ilości i masy opakowań
3.3. Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku
3.4. Możliwości zagospodarowania opakowań poużytkowych

ROZDZIAŁ IV.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
4.3. Sytuacja finansowa i konkurencja
4.4. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ V.
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
5.1. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
5.2. Planowanie i realizacja systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
5.3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
5.4. Główne kierunki utylizacji odpadów w przedsiębiorstwie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone